כרמיל

The word כרמיל appears three times in II Chronicles, always together with תכלת and ארגמן:

דה”ב ב:ו

ובארגון וכרמיל ותכלת

דה”ב ג:יד

תכלת וארגמן וכרמיל ובוץ

דה”ב כ:יג

בארגמן בתכלת ובבוץ ובכרמיל

HALOT takes it as a loanword from Sanskrit krmi and Persian kirm meaning worm to denote a crimson dye produced by worms.

The English word crimson derives from the same Sanskrit root.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>