דולג על המפתן

צפניה א:ט

ופקדתי על כל-הדולג על המפתן ביום ההוא הממלאים בית אדניהם חמס ומרמה

Does the phrase הדולג על המפתן relate to the practice of כהני דגון mentioned in I Samuel 5:5

על-כן לא-ידרכו כהני דגון וכל הבאים בית-דגון על-מפתן דגון באשדוד עד היום הזה

It is worth noting that the prophecy of צפניה primarily concerns the Philistine cities.

It is also worth wondering whether this sheds any light on the phrase פסחים על שתי הסעיפים and whether הדולג here sheds light on the proper translation of the verb פסח.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>