Monthly Archives: January 2014

כרע – להכריע

וַיְהִי כִרְאוֹתוֹ אוֹתָהּ וַיִקְרַע אֶת בְּגָדָיו וַיֹּאמֶר אֲהָהּ בִּתִּי הַכְרֵעַ הִכְרַעְתִּנִי וְאַתְּ הָיִיתְ בְּעֹכְרָי וְאָנֹכִי פָּצִיתִי פִי אֶל יְדֹוָד וְלֹא אוּכַל לָשׁוּב  (שופטים יא:לה)

When יפתח sees his daughter come out of his house and he realizes what his poorly worded oath will mean, he declares אהה בתי הכרע הכרעתני.

The root כרע occurs 47 times in תנ”ך, usually meaning to bow down, or referring to the legs of an animal.

BDB suggests that in our verse, the meaning is to “cause to bow in grief” and HALOT agrees with this usage.

In Mishnaic Hebrew, the verb כרע is used to mean to tip a balance.  For example, in Avot 2:8

רבן יוחנן בן זכאי קבל מהלל ומשמאי הוא היה אומר אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת חמשה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי ואלו הן רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע בן חנניה ורבי יוסי הכהן ורבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך הוא היה מונה שבחן רבי אליעזר בן הורקנוס בור סיד שאינו מאבד טפה רבי יהושע אשרי יולדתו רבי יוסי חסיד רבי שמעון בן נתנאל ירא חטא ורבי אלעזר בן ערך מעין המתגבר הוא היה אומר אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ואליעזר בן הורקנוס בכף שניה מכריע את כולם אבא שאול אומר משמו אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ורבי אליעזר בן הורקנוס אף עמהם ורבי אלעזר בכף שניה מכריע את כולם:

An interesting usage of the verb כרע in Mishnaic Hebrew is a ברייתא in קידושין לא ב referring to honoring and fearing one’s parents:

איזהו מורא ואיזהו כיבוד מורא לא עומד במקומו ולא יושב במקומו ולא סותר את דבריו ולא מכריעו כיבוד מאכיל ומשקה מלביש ומכסה מכניס ומוציא

And I wonder whether this might be somehow related to the sense that יפתח uses the word?

Also see my post on עכר

לא תמות

In שופטים ו:כב-כג we find גדעון realizing that he has seen the מלאך ה and apparently worrying that he will die.  ה assures him אל תירא לא תמות.  There seems to be a fairly common idea in תנ”ך that revelation or seeing even a מלאך ה results in death.  We have it hear, we have it with מנוח later in ספר שופטים and we have it at מעמד הר סיני.

It is interesting that this theme continues.  None of these prophets seem to reason that if ה is revealing Himself to them, He probably does not plan to immediately kill them for having “seen” Him.

סיפור יציאת מצרים

Several times in נ”ך the story of יציאת מצרים is recounted.  The first time is at the end of the Book of Joshua, 24: 1-15.  This is a prelude to Joshua’s challenge to the Israelites that they will not remain faithful in their service to יי, and the Israelites reaffirm their devotion to יי and make a new covenant with יי.

Other notable recountings of the story of יציאת מצרים are found in Psalms: 78 and 106-107 (I see 107 as a continuation of 106).

As I go through נ”ך this year I will add any other recountings that I find.  Clearly the purpose of my pointing this out is to compare the different tellings of the story.

ותן לו תודה

After עכן steals some of the plunder from Jericho, and the Israelites are routed by the inhabitants of Ai, הקב”ה reveals to Joshua that it is עכן who stole from Jericho.  When Joshua addresses him, he says שים נא כבוד לה’ אלהי ישראל ותן לו תודה והגד נא לי מה עשית (Joshua 7:19).

The phrase is used in a very similar context in Ezra where the returning exiles confess their sin of marrying foreign women:

עזרא י:יא
וְעַתָּ֗ה תְּנ֥וּ תוֹדָ֛ה לַיקֹוָ֥ק אֱלֹהֵֽי־אֲבֹתֵיכֶ֖ם וַעֲשׂ֣וּ רְצוֹנ֑וֹ וְהִבָּֽדְלוּ֙ מֵעַמֵּ֣י הָאָ֔רֶץ וּמִן־הַנָּשִׁ֖ים הַנָּכְרִיּֽוֹת:

תודה here clearly cannot mean “Thanksgiving”.  It is used in the sense that it (almost) always has in the Bible, of a declaration.  It is in this sense parallel to the next work והגד, which also means to declare.  Perhaps the best example of this is from Deuteronomy 26:3 הגדתי היום לה’ אלהיך כי באתי אל הארץ וכו, which clears means “I DECLARE before the LORD”.

The next parshah in כי תבוא is called ווידוי מעשר by חז”ל, where ווידוי must mean a declaration.

My thanks to Rabbi Zvi Szubin for pointing out to me that הודאה in תנ”ך and in Rabbinic literature means declaration, and not thanksgiving.

This is as good a place as any to point out a strange form in Nehemiah 12:8

והלוים ישוע בנוי קדמיאל שרביה יהודה מתניה על-הֻיְּדוֹת הוא ואחיו

הֻיְּדוֹת seems to be a very strange form.  Translated by KJV as Thanksgiving.

HALOT has a separate entry for הֻיְּדוֹת, which says usu. rd. הודות, hif. inf. ידה; sbst. hodu- shouts; rd. הודיות, pl. of הודיה song of thanks, or of priase

Another sort of strange form is the name הודויהו, which occurs in I Chronicles 3:24 (and I think elsewhere)

 

מה האבנים האלה לכם

In Joshua 4:6, as בני ישראל cross the dry Jordan River, Joshua instructs one member of each tribe to carry a stone from the dry riverbed in order to build a monument.

למען תהיה זאת אות בקרבכם כי ישאלון בניכם מחר לאמר מה האבנים האלה לכם

This clearly evokes the verses in פרשת בא:

והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבדה הזאת לכם (Exodus 12:26) and

והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת (Exodus 13:14)

Verse 12:26 is attributed in the Midrash in the Haggadah to the רשע, because he excludes himself by saying “לכם”.  The verse in Joshua also seems to exclude the questioner.

Verse 4:6 is directed to the 12 men who actually carry the stones from the dry riverbed.  When Joshua repeats the reason for setting up to the entire בני ישראל, he phrases it slightly differently:

Joshua 4:21: ויאמר אל בני ישראל לאמר אשר ישאלון בניכם מחר את אבותם לאמר מה האבנים האלה